KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

 

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SABAT Sp. z o.o., ul. Budowlana 24,
20-469 Lublin tel: 81 446 22 00, e-mail: info@sabat.lublin.pl2.   

1.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy zawartej
z Panią/Panem, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w celu np.:

1)      marketingu oferowanych przez nas produktów i usług;

2)      windykacji należności lub postępowań sądowych;

3)      odpowiedzi na pytania niezwiązane z zawarciem umowy.

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody będziemy mogli przetwarzać dane w celu przesyłania informacji o naszych produktach i usługach drogą elektroniczną (na podaną skrzynkę e-mail) oraz wysyłać wiadomości SMS dotyczące naszych produktów i usług (na podany numer telefonu).

Mamy też prawny obowiązek przetwarzać Pani/Pana dane do celów podatkowych
i rachunkowych.

2.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres: trwania zawartej umowy, odpowiedzi na pytania lub określony przepisami prawa.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do jej odwołania. Po tym czasie dane mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

3.       Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

4.       Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem.

5.       Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6.       Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do zawarcia
i wykonania z Panią/Panem umowy lub odpowiedzi na Pani/Pana pytanie.