Lata 2014-2020

Lata 2014-2020

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku

Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

 

Tytuł Projektu:

„Podniesienie konkurencyjności firmy SABAT poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii”.

 

Wartość Projektu:

 349 607, 99 PLN

Wartość dofinansowania:

 156 328, 77 PLN

 

Cel Projektu:

 

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy SABAT poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego.

 

 

Planowane efekty:

Poprawa konkurencyjności firmy poprzez wykorzystanie źródeł energii odnawialnej poprzez budowę sieciowego systemu fotowoltaicznego, a w konsekwencji wpłynie to na redukcję kosztów zewnętrznych (środowiskowych), jakie występują przy wykorzystaniu konwencjonalnych technologii wytwarzania energii, a to w oczywisty sposób korzystnie oddziałuje na gospodarkę i społeczeństwo.

 

 

Lata 2007-2013

Informujemy, że realizacja projektu pt. „Realizacja innowacyjnego projektu inwestycyjnego w celu wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 przyczyniła się do rozszerzenia oferty przedsiębiorstwa o następujące usługi:

  1. Kontrola wtryskiwaczy w silnikach CR
  2. Naprawa wtryskiwaczy w silnikach CR
  3. Myjnia automatyczna

Projekt obejmował budowę serwisu samochodów osobowych wraz z myjnią automatyczną, a także zakup urządzeń oraz specjalistycznego oprogramowania na wyposażenie serwisu i myjni.

Umowa z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości została podpisana 09. sierpnia 2012 roku. Projekt został złożony w ramach Osi Priorytetowej I – Przedsiębiorczość i Innowacje,  i dotyczył Działania 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Koszty kwalifikowane projektu to wartość 2 375 674,49 PLN, a wnioskowane wsparcie – to kwota 997 308,14 zł.