Informujemy, że realizacja projektu pt. „Realizacja innowacyjnego projektu inwestycyjnego w celu wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 przyczyniła się do rozszerzenia oferty przedsiębiorstwa o następujące usługi:

  1. Kontrola wtryskiwaczy w silnikach CR
  2. Naprawa wtryskiwaczy w silnikach CR
  3. Myjnia automatyczna

Projekt obejmował budowę serwisu samochodów osobowych wraz z myjnią automatyczną, a także zakup urządzeń oraz specjalistycznego oprogramowania na wyposażenie serwisu i myjni.

Umowa z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości została podpisana 09. sierpnia 2012 roku. Projekt został złożony w ramach Osi Priorytetowej I – Przedsiębiorczość i Innowacje,  i dotyczył Działania 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Koszty kwalifikowane projektu to wartość 2 375 674,49 PLN, a wnioskowane wsparcie – to kwota 997 308,14 zł.